:÷ݸ֡-βء
095:β 0.2.4.6.8.1 :00׼
094:β 0.1.2.3.4.6 :ţ11׼
093:β 1.2.7.8.9.0 :17׼
092:β 0.1.2.3.4.9 :ţ11׼
090:β 1.2.3.4.7.8 :37׼
088:β 0.2.4.6.8.9 :16׼
086:β 0.2.4.6.8.9 :29׼
085:β 0.2.4.6.8.9 :08׼
084:β 1.2.3.5.7.9 :43׼
083:β 0.2.4.6.8.9 :46׼
082:β 0.1.3.5.7.9 :37׼
078:β 0.2.4.6.8.9 :29׼
077:β 1.2.4.6.7.9 :25׼
076:β 1.2.3.4.5.8 :29׼
075:β 4.5.6.7.8.9 :14׼
074:β 1.2.4.5.6.8 :02׼
072:β 1.2.3.4.6.7 :27׼
071:β 2.3.4.8.6.7 :13׼
069:β 1.2.3.5.6.7 :46׼
068:β 1.2.4.6.7.9 :36׼
067:β 0.1.2.3.4.6 :24׼
065:β 1.2.3.4.5.8 :13׼
064:β 0.2.3.4.7.8 :44׼
062:β 1.3.6.7.8.9 :48׼
061:β 1.2.3.4.6.8 :26׼
060:β 2.3.4.5.6.7 :03׼
058:β 1.2.3.5.6.7 :01׼
056:β 4.5.6.7.8.9 :18׼
055:β 4.5.6.7.8.9 :ţ35׼
054:β 2.3.4.8.6.7 :34׼
053:β 1.2.3.4.5.6 :05׼
052:β 1.2.4.5.6.8 :02׼
051:β 1.2.3.5.6.8 :22׼
050:β 1.2.3.4.6.8 :43׼
048:β 1.2.3.4.5.6 :05׼
046:β 1.3.6.7.8.9 :19׼
045:β 1.2.3.5.6.8 :ţ23׼
044:β 1.2.3.4.5.6 :34׼
042:β 2.3.4.5.8.9 :33׼
041:β 2.3.4.5.6.7 :36׼
040:β 4.5.6.7.8.9 :49׼
039:β 2.3.4.8.6.7 :36׼
038:β 4.5.6.7.8.9 :49׼
037:β 8.9.0.1.2.3 :31׼
036:β 0.2.4.6.8.9 :40׼
035:β 1.2.3.8.9.0 :ţ11׼
034:β 1.3.4.5.6.8 :21׼
033:β 2.3.4.8.6.7 :ţ47׼
032:β 0.1.3.4.5.6 :15׼
031:β 2.9.3.4.8.6 :29׼
030:β 1.2.4.6.7.9 :39׼
029:β 2.3.4.8.6.1 :46׼
028:β 0.3.7.4.8.6 :30׼
027:β 0.2.4.6.7.9 :40׼
025:β 2.9.7.4.8.6 :08׼
021:β 2.5.7.4.1.6 :34׼
020:β 0.1.3.5.6.4 :41׼
019:β 2.3.4.5.6.7 :12׼
017:β 2.5.7.4.8.6 :27׼
016:β 0.2.8.7.3.5 :43׼
015:β 0.1.2.3.5.6 :01׼
013:β 2.3.4.5.6.7 :27׼
010:β 0.1.3.5.6.9 :36׼
005:β 2.5.7.4.8.6 :27׼
004:β 0.2.6.7.3.5 :23׼
003:β 3.4.5.0.7.9 :ţ10׼
001:β 0.2.4.6.7.9 :24׼